piątek, 26 października 2018


fot. Lucas Vasquez / unsplash.com CC0 1.0
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I, Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Zgodnie z dokumentacją konkursową podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
  • Przedsiębiorstwa
  • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
  • Konsorcja przedsiębiorstw.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Zdjęcie we wpisie: fot. Lucas Vasquez / unsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom