wtorek, 9 października 2018


Flaga województwa pomorskiego
Do 24 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia marszałka dla studentów z województwa pomorskiego. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy. Maksymalna wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o stypendium może składać osoba, która spełnia poniższe warunki:
 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego,
 • będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w roku, na który składany jest wniosek,
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek: 1. uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz 2. uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, zgodnie ze wzorem: So 0,9 x Sm
So – średnia ocen osiągnięta przez Studenta
Sm – maksymalna średnia ocen możliwa do uzyskania na danym kierunku
  Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium można znaleźć w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


  Print Friendly and PDF

  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom