czwartek, 25 października 2018


Wrocławskie Centrum Akademickie - logo
Od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji Studenckiego Programu Stypendialnego. Konkurs adresowany jest do studentów wrocławskich uczelni. W jego ramach możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego dla studentów, którzy uzyskali prawo studiowania na zagranicznej uczelni. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy w wysokości 500 zł miesięcznie.

Jak precyzują organizatorzy konkursu o wsparcie mogą starać się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • uzyskały prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
  • studiują we Wrocławiu na III roku i latach wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i latach wyższych studiów I stopnia oraz studiach II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych  i niepublicznych;
  • dotychczas nie otrzymały stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego;
  • złożą w terminie kompletny wniosek on-line.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom