czwartek, 25 października 2018


Logo Fundacji im. Anny Pasek
Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XI edycji stypendium naukowego im. Anny Pasek. Konkurs skierowany jest do uczestników I, II oraz III roku studiów doktoranckich na dowolnej jednostce naukowej w Polsce. Wnioski mogą składać przedstawiciele dowolnych dziedzin nauki, którzy w swoich badaniach stosują  techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska. Wysokość stypendium wynosi 25 000 zł.

Stypendium w wysokości 25 000 zł składa się z dwóch części:
  • grant badawczy - 15 000 zł, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego;
  • stypendium personalne - 10 000 zł, pozostające do dyspozycji stypendysty.
Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu grant badawczy podlega rozliczeniu. Z obowiązku rozliczenia zwolnione jest natomiast stypendium personalne.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendium naukowe im. Anny Pasek może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:
  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski;
  • jest doktorantem, uczestnikiem pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów, doktoranckich, dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski;
  • na dzień 30  listopada 2018 r. nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego);
  • w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska;
  • prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne;
  • przedstawiony projekt badawczy i jego zadania nie są finansowane z innych źródeł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom