poniedziałek, 1 października 2018


Logo Związku Harcerstwa Polskiego
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach VII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace można zgłaszać w następujących kategoriach:
  • prace licencjackie;
  • prace magisterskie;
  • prace doktorskie;
  • inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom