poniedziałek, 22 października 2018


Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri
Aleksandra Pekowska i Grzegorz Sumara pokonali 45 kandydatów z całego świata i już w przyszłym roku utworzą w Warszawie zespoły badawcze w ramach Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka w celu powołania zespołów badawczych zdolnych skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej. Pierwszy konkurs na utworzenie Centrów został ogłoszony w Polsce we współpracy z Narodowym Centrum Nauki.

Aleksandra Pekowska - lauretka pierwszej edycji konkursu na Centra Dioscuri - materiały NCN
Aleksandra Pekowska - laureatka pierwszej edycji konkursu na Centra Dioscuri - materiały NCN

Już w 2019 r. rozpocznie działalność zarządzane przez Aleksandrę Pekowską Centrum Doskonałości w zakresie Ewolucyjnej i Funkcjonalnej Genomiki Astrocytów tj. specyficznych komórek w tkance nerwowej (Evolutionary and Functional Genomics of Astrocytes). Centrum powstanie przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. W swoich badaniach dr Pekowska otrzyma wsparcie od niemieckiego partnera – Martina Vingrona z Instytutu Genetyki Molekularnej Maxa Plancka w Berlinie. Dr Pekowska prowadzi obecnie badania w jednym z Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health) w Stanach Zjednoczonych.

Grzegorz Sumara - laureat pierwszej edycji konkursu na Centra Dioscuri - materiały NCN
Grzegorz Sumara - laureat pierwszej edycji konkursu na Centra Dioscuri - materiały NCN
Centrum prowadzone przez Grzegorza Sumarę również zostanie utworzone przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Głównym problemem badawczym, nad którym będzie pracować dr Sumara wraz z zespołem będzie wyjaśnienie szlaków sygnałowych odgrywających rolę w chorobach metabolicznych. Dr Sumara pracuje obecnie na Uniwersytecie w Würzburgu, gdzie prowadzi badania we współpracy z Martinem Eilersem.

Każde z nowopowołanych Centrów Dioscuri otrzyma finansowanie rzędu 1,5 mln euro na okres pięciu lat. Koszty zostaną podzielone po równo między niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF) oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), zaś instytucja przyjmująca zapewni potrzebną infrastrukturę.

Ogłoszenie drugiego konkursu Dioscuri planowane jest na grudzień 2018 r. Konkurs będzie otwarty dla kandydatów ze wszystkich dziedzin nauki, w tym z nauk humanistycznych i społecznych.

Wzmocnienie badań biologicznych w Polsce: Aleksandra Pekowska przeprowadzi się do Warszawy z USA, zaś Grzegorz Sumara – z Würzburga.
Informacja prasowa

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom