wtorek, 13 listopada 2018


Logo miasta Ełk
Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia artystyczne na 2019 r. w Ełku. Stypendium ma charakter indywidualny, jest przyznawane osobom wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym osobom, działającym na terenie miasta Ełku. Wysokość stypendium może wynosić do 10 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium przyznawane jest w jednej z dziedzin:
 • sztuki plastyczne,
 • teatr i sztuka estradowa,
 • muzyka i taniec,
 • śpiew,
 • literatura,
 • film,
 • fotografia,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku.
O stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia poniższe kryteria:
 • działa w obszarze kultury na terenie miasta Ełku,
 • podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia artystyczne lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny,
 • brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskując w nich znaczące wyniki,
 • zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w Uchwale rady miasta Ełk, która dostępna jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom