piątek, 23 listopada 2018


Logo konkursu ERA MINI
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu ERA-MIN 2. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego na realizację międzynarodowych badań naukowych dotyczących surowców mineralnych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w prowadzonych badaniach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 600 000 euro.

Zgodnie z informacjami NCBiR zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • Supply of raw materials from exploration and mining
  • Design
  • Processing, Production and Remanufacturing
  • Recycling and Re-use of End-of-Life ProductsPrint Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom