poniedziałek, 5 listopada 2018Od grudnia 2018 r. do lutego 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. Prognozowany budżet całego konkursu wynosi 20 mln euro. Na udział polskich badaczy Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 500 000 euro.

Jak informuje NCN:
JPI AMR ogłosi konkurs na innowacyjne projekty badawcze w zakresie nowych lub ulepszonych strategii diagnostyki i nadzoru oraz narzędzi, technologii i metod, które mogą być wykorzystane do pomocy w diagnozowaniu zakażeń AMR w warunkach klinicznych i weterynaryjnych lub w procesach nadzoru i wykrywania oporności na antybiotyki u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN oraz na stronie internetowej jpiamr.eu.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom