czwartek, 8 listopada 2018


fot. Coline Beulin  / unsplash.com CC0 1.0
Do 6 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach szóstej edycji konkursu Teoria najlepszy utwór słowny z obszaru teorii architektury i urbanistyki z uwzględnieniem relacji architektury i kultury. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą brać udział:
  • uczestnicy indywidualni - osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej (zarówno nie wykonujące działalności gospodarczej, jak i prowadzące działalność gospodarczą), do 40. roku życia, będące absolwentami/absolwentkami studiów I stopnia kierunku architektonicznego dowolnej uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, 
  • zespoły maksymalnie trzyosobowe - zespoły złożone z dwóch lub trzech osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnej (zarówno nie wykonujących działalności gospodarczej, jak i prowadzących działalność gospodarczą), do 40. roku życia, będące absolwentami/absolwentkami studiów I stopnia dowolnej uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, z czego co najmniej jedna powinna być absolwentem/absolwentką studiów kierunku architektonicznego.

W ramach konkursu przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 3 500 zł. Organizator konkursu zapewni także  na własny koszt przygotowanie i wydanie dwujęzycznej (w języku polskim i angielskim) publikacji zwycięskiej pracy w technice cyfrowej i w technice drukarskiej w ilości 100 egzemplarzy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Coline Beulin unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom