poniedziałek, 26 listopada 2018


Fundacja OnBoard 365 - logo
Do 3 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na karoserię lekkiego pojazdu elektrycznego. Konkurs adresowany jest do uczniów i absolwentów szkół i uczelni technicznych i artystycznych oraz wszystkich chętnych osób indywidualnych. Za najlepszą pracę przygotowano nagrodę finansową w wysokości 1 500 zł.


Zgodnie z informacjami organizatora, którym jest Fundacja OnBoard 365, przy ocenie zgłoszeń szczególna uwaga będzie kładziona na:
  • estetykę
  • stopień użycia materiałów z recyklingu
  • funkcjonalność
  • odporność na warunki atmosferyczne
  • przewidywaną wagę

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom