czwartek, 29 listopada 2018


Logo Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Do 15 grudnia 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu o nagrodę im. Jerzego Kląskały. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich z zakresu rynku nieruchomości napisanych i obronionych w bieżącym roku. 

Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej; wysokość kwoty określana jest przez Zarząd PFRN. Poza nagrodą pieniężną, osoba wyróżniona może otrzymać medal pamiątkowy lub dyplom. Kapituła może nie przyznać Nagrody za dany rok.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej organizatora konkursu.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom