środa, 21 listopada 2018


Logo Narodowego Banku Polskiego
Do 14 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 110 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą wziąć udział polscy ekonomiści jako autorzy Publikacji wydanych lub rozpowszechnionych na terenie Polski w okresie między 25 września 2015 r. a 14 grudnia 2018 r.

Zgłoszeń prac napisanych w języku polskim mogą dokonywać:
  • autorzy lub współautorzy publikacji, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów kierunków ekonomicznych uczelni działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • rady wydziałów lub rady naukowe instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, za zgodą autora albo wszystkich współautorów, pod warunkiem dołączenia kserokopii uchwały ww. podmiotu w sprawie zgłoszenia publikacji do Konkursu.
W ramach konkursu przyznana będzie nagroda główna w wysokości 80 000 zł oraz wyróżnienie w wysokości 30 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom