piątek, 2 listopada 2018


fot. Susan Yin / unsplash.com CC0 1.0
Do 16 listopada 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór kandydatów na ekspertów do zespołów, które będą zajmować się oceną czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. MNiSW zaplanowało powołanie 44 zespołów doradczych które pracować będą w ramach wszystkich dyscyplin z dziedzin nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych.

Zgodnie z informacjami MNiSW do zespołów poszukiwane są osoby z najwyższym autorytetem naukowym z wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Potwierdzeniem tych osiągnięć mogą być w szczególności:
  • funkcja kierownika projektu badawczego finansowanego w ramach programów Unii Europejskiej,
  • kierowanie projektem finansowanym w ramach konkursu NCN "Maestro",
  • nagroda Narodowego Centrum Nauki,
  • nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
  • nagrody ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
  • nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
  • wyróżniający się w danym środowisku naukowym dorobek publikacyjny, w tym autorstwo artykułów naukowych w najbardziej prestiżowych czasopismach lub monografii naukowych postrzeganych przez dane środowisko naukowe jako wybitne. 
Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Zdjęcie we wpisie: fot. Susan Yinunsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom