piątek, 30 listopada 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej do 15 stycznia 2019 r. prowadzi nabory wniosków do wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych. Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim. 

Zgodnie z informacjami NAWA z wnioskami mogą występować osoby:
  • odbywające studia pierwszego (w chwili złożenia wniosku minimum drugi rok studiów) lub drugiego stopnia w polskich uczelniach lub
  • odbywające studia doktoranckie w polskich uczelniach, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych, międzynarodowych instytutach naukowych lub
  • będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata przed terminem składania wniosków i posiadające rekomendację swojej uczelni (dotyczy wyłącznie wyjazdów do krajów, z którymi współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą) lub
  • będące pracownikami naukowymi w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie badawczym.
Obecny nabór obejmuje następujące kraje: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael (nabór do 9 grudnia 2018 r.), Japonia (nabór do 30 marca 2019 r.), Kazachstan, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej NAWA.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom