wtorek, 13 listopada 2018


Flaga Izraela
Do 9 grudnia 2018 r. trwa nabór kandydatur do stypendiów akademickich dla studentów, doktoratów i naukowców chcących odbyć studia i kursy językowe w Izraelu w roku akademickim 2019/2020. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka hebrajskiego.

W ramach konkursu przyznane zostanie:
  • 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów z tytułem minimum licencjata i młodych naukowców
  • 1 stypendium na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów i pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny
  • 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego tzw. ulpan.
Osoba ubiegająca się o stypendium musi spełniać następujące warunki:
  • wiek do 35 lat;
  • minimum stopień licencjata lub inżyniera;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie ;
  • bardzo dobre osiągnięcia naukowe;
  • stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora konkursu.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom