piątek, 9 listopada 2018


fot. Daniel McCullough  / unsplash.com CC0 1.0
Do 6 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium dla młodych architektów Praktyka 2018. Stypendium Praktyka to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni publicznej w Polsce. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną prezentacją.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą brać udział:
  • uczestnicy indywidualni - osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej (zarówno nie wykonujące działalności gospodarczej, jak i prowadzące działalność gospodarczą), do 40. roku życia, będące absolwentami/absolwentkami studiów I stopnia kierunku architektonicznego dowolnej uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, 
  • zespoły maksymalnie trzyosobowe - zespoły złożone z dwóch lub trzech osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnej (zarówno nie wykonujących działalności gospodarczej, jak i prowadzących działalność gospodarczą), do 40. roku życia, będące absolwentami/absolwentkami studiów I stopnia dowolnej uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, z czego co najmniej jedna powinna być absolwentem/absolwentką studiów kierunku architektonicznego.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Zdjęcie we wpisie: fot. Daniel McCullough unsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom