piątek, 2 listopada 2018


Institut für die Wissenschaften vom Menschen - logo

Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Paula Celana. W ramach konkursu możliwe jest uzyskania stypendium pobytowego w Wiedniu dla tłumaczy pracujących nad tłumaczeniem książki z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Tematyka książki musi być ważna dla wymiany myśli między Wschodem i Zachodem Europy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Stypendium musi być zrealizowane pomiędzy lipcem 2019 r. a czerwcem 2020 r. 

Organizatorem konkursu jest Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom