poniedziałek, 5 listopada 2018Do 14 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Trans-Atlantic Platform Social Innovation. Celem konkursu jest wspieranie współpracy badawczej pomiędzy krajami EU oraz krajami obu Ameryk w zakresie innowacji społecznych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło 600 000 euro.

Zgodnie z informacjami NCBiR do konkursu można zgłaszać międzynarodowe projekty badawcze, które dotyczą następującej tematyki:
  • Social Innovation and Community Cohesion
  • Social Innovation and Inclusive Growth
  • Social Innovation and Public Service Delivery
  • Social Innovation and Wellbeing
  • Social Innovation and enabling technologies.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom