środa, 12 grudnia 2018Do 2 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Brick Award 2019 r. Celem konkursu jest promocja nowoczesnej, polskiej architektury z naturalnych, szlachetnych i trwałych materiałów ceramicznych. Pula nagród w konkursie wynosi 60 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnikiem w konkursie może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz inny podmiot (jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne), zajmujące się dla celów zawodowych lub innych wykonywaniem projektów architektonicznych.

Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące następujących kategorii obiektów architektonicznych
  • Feeling at home,
  • Living together,
  • Working together,
  • Sharing public spaces,
  • Building outside the box.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody finansowe:
  • 20 000 zł - dla zdobywcy Grand Prix i nagrody w jednej z kategorii konkursowej
  • po 10 000 zł - dla zwycięzców w pozostałych czterech kategoriach konkursowych (łącznie 40 000 zł).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom