poniedziałek, 3 grudnia 2018


Diamentowy Grant - konkurs dla utalentowanych studentów.

Do dnia 31 stycznia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Diamentowy Grant. Adresatami konkursu Diamentowy Grant są studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę; absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu

Do konkursu można zgłaszać projekty zgodnie z zasadą, że koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
  • 180 000 zł dla nauk: humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
  • 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych oraz nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą przekroczyć 2 500 zł miesięcznie. Zgłaszany projekt nie będzie mógł trwać dłużej niż 48 miesięcy.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom