środa, 5 grudnia 2018


Joanna Bagniewska z główną nagrodą FameLab 2014 - fot. www.granty-na-badania.com
Do 28 stycznia 2019 r. godz. 12:00 można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu FameLab 2019 r. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy chcą popularyzować naukę. Organizatorami konkursu są British Council Polska oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • mają co najmniej 23 lata,
  • studiują lub pracują w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych,
  • porozumiewają się po polsku w stopniu komunikatywnym,
  • porozumiewają się po angielsku w stopniu komunikatywnym
W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. W formularzu należy zamieścić również link do maksymalnie 3-minutowego filmu video z nagraniem wystąpienia na dowolny temat dotyczący wybranej dziedziny z wymienionych powyżej nauk.Na podstawie przesłanego zgłoszenia wyłonione zostaną osoby, które wezmą udział w krajowym półfinale konkursu (2 marca 2019 r.). Osoby, które zostaną zakwalifikowane do krajowego finału konkursu (18 maja 2019 r.), wezmą wcześniej udział w w szkoleniu z zakresu komunikacji naukowej, popularyzacji nauki i autoprezentacji, tzw. MasterClass.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w finale krajowym otrzymają nagrody pieniężne. Dodatkowo osoba, która zajmie pierwsze miejsce w finale krajowym FameLab, weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International odbywającym się w Cheltenham w Wielkiej Brytanii, będącym częścią Cheltenham Science Festival (4-9 czerwca 2019 r. w Wielkiej Brytanii).

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce - 13 000 zł;
  • II miejsce -  7 000 zł;
  • III miejsce -  3 000 zł;
  • nagroda publiczności - voucher na usługi językowe (kurs, egzamin językowy lub korekta tekstu), fundowany przez British Council;
  • wyróżnienie specjalne od Fundacji Kościuszkowskiej - promesa gwarantująca trzymiesięczne stypendium naukowe w USA w wysokości 9 tysięcy dolarów amerykańskich.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa polskiej edycji konkursu FameLab 2019


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom