środa, 19 grudnia 2018


Forum Gospodarki Energetycznej
Do 13 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do udziału w Sesji Studenckiej podczas Forum Gospodarki Energetycznej Kraków 2019. Zadaniem referentów jest analiza zaproponowanych zagadnień oraz przedstawienie wniosków w zakresie prezentowanych problemów w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji regulacyjnoekonomicznej w Europie i w świecie.

Zgodnie z informacjami organizatorów temat obrad sesji to „Wyzwania sektora paliwowo-energetycznego w świetle zmieniających się uwarunkowań rynkowych i formalno-prawnych”.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu nagrodzone zostaną trzy najlepsze referaty, którym zostaną przyznane kolejno I, II i III miejsce. Zwycięscy referenci otrzymają nagrody rzeczowe, a najlepszy referat po uzyskaniu stosownych recenzji – możliwość publikacji w zeszytach naukowych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom