wtorek, 11 grudnia 2018


Logo Fundacji im. Stefana Batorego
Do 1 czerwca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko. Konkurs adresowany jest do osób pochodzących z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości, które w 2019 r. chcą rozpocząć naukę na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 700 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego fundowane są stypendia dla młodzieży z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich oraz stypendia na II rok studiów dla stypendystów Funduszu
Organizatorzy konkursu precyzują, że w sposób priorytetowy będą rozpatrywane wnioski osób, ubiegających się o przyjęcie na Wydział Prawa i Administracji UW lub inne studia humanistyczne na UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Orientalistyczny, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).

Wniosek o stypendium mogą składać osoby, które:
  • zdają maturę w danym roku szkolnym;
  • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na wymienionych powyżej uczelniach; 
  • pochodzą z niezamożnych rodzin;
  • są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne.
Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko obsługiwany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszów Powierzonych. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom