piątek, 7 grudnia 2018Do 18 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach dziewiątej edycji konkursu na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech, a co najwyżej sześciu zespołów naukowych pochodzących z co najmniej trzech krajów uczestniczących w konkursie. Na udział polskich badaczy Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Nauki:
W ramach konkursu finansowane będą międzynarodowe projekty badawcze skupiające się na rozwoju narzędzi, technologii i metod diagnostyki i nadzoru pozwalających wykrywać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Projekty powinny dotyczyć diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń w otoczeniu klinicznym i weterynaryjnym lub monitorowania tego zjawiska u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym. Konkurs promuje szczególnie projekty mające wpływ na kraje o niskim i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji (ang.: LMICs).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN oraz na stronie internetowej jpiamr.eu.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom