wtorek, 18 grudnia 2018


Rzecznik Finansowy - logo
Do 26 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na prace naukowe z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Celem konkursu jest wspieranie badań nad problematyką ochrony praw i interesów klientów rynku finansowego oraz popularyzacja osiągnięć w tym zakresie.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z zakresu ochrony klienta na rynku finansowy. Organizatorzy precyzują, że przedmiotem konkursu są:
  • prace doktorskie obronione w latach 2017 - 2018,
  • prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2018.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace, napisane w języku polskim, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub podyplomowego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom