czwartek, 13 grudnia 2018


Politechnika Białostocka - logo
Do 18 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu Niesamowita Maszyna. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, młodych, kreatywnych ludzi, którym bliskie są zasady fizyki oraz pasja konstruowania. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Białostocką. 

Zgodnie z informacjami organizatorów zadanie konkursowe polega na
zaprojektowaniu i zbudowaniu urządzenia „Niesamowita Maszyna” wg  koncepcji maszyny Rube Goldberga, które po uruchomieniu, działając samodzielnie, na skutek ciągu przyczynowo-skutkowego zjawisk fizycznych doprowadza do końcowego efektu. Efekt końcowy ma zawierać liczbę 70 (dowolnie wkomponowaną w działanie maszyny), co stanowi nawiązanie do jubileuszu działalności Politechniki Białostockiej.  Następnie należy nakręcić krótki film (maks. do 2 minut) dokumentujący działanie Maszyny i zawierający w tytule słowa „Niesamowita Maszyna” oraz przygotować krótki opis reakcji łańcuchowej, etapów powstawania urządzenia. 
W ramach konkursu przyznane zostaną  następujące nagrody:
  • I miejsce - nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł oraz indywidualnie prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Politechniki Białostockiej prowadzonym na Wydziale: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrycznym, Inżynierii Zarządzania lub Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce;
  • II miejsce - nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł;
  • III miejsce - nagroda pieniężna o wartości 1 500 zł;
  • Szkoła ponadgimnazjalna, w której uczą się zwycięzcy konkursu (warunek: wszyscy członkowie zespołu są uczniami tej samej szkoły) - nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł, płatną przelewem na konto bankowe szkoły;
  • Opiekun – mentor zwycięskiej drużyny - nagroda pieniężna o wartości 500 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom