poniedziałek, 31 grudnia 2018


Godłow Polski
Do 1 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Program adresowany jest do kandydatów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. Wysokość stypendium wynosi 1 500 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu przy naborze wniosków preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.

Kandydaci powinni znać język polski i mieć ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie) na kierunkach humanistycznych: 
  • historia, 
  • stosunki międzynarodowe,
  • politologia, 
  • dziennikarstwo,
  • socjologia, 
  • etnologia, 
  • kulturoznawstwo,
  • psychologia społeczna, 
  • administracja i zarządzanie,
  • prawo.
Wskazane jest także, żeby kandydaci posiadali ogólną orientację w polskiej problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XXI wieku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w folderze Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom