poniedziałek, 3 grudnia 2018


Herb województwa łódzkiegoDo 20 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia artystyczne marszałka województwa łódzkiego. O stypendia mogą ubiegać się m.in. studenci szkół artystycznych. Stypendium wynosi od 2 000 zł do 10 000 zł. Istnieje także możliwość uzyskania stypendium dla młodego twórcy. Jego wysokość wynosi 17 000 zł. 

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendia dla studentów mogą ubiegać się studenci zameldowani na terenie województwa łódzkiego, którzy w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku, mieli średnią ocen nie niższą niż 4,0.

Stypendium może być przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów związanych z udziałem w konkursach, festiwalach, kursach, lekcjach mistrzowskich, plenerach. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (takich jak instrumenty muzyczne, sprzęt elektroniczny, materiały plastyczne, itp.), może być przeznaczone nie więcej niż 75% wysokości przyznanego stypendium.

Stypendium dla młodych twórców przyznawane jest osobom, które są zameldowane na terenie województwa łódzkiego i momencie składania wniosku nie ukończyły 35. roku życia.

Stypendium może pokryć koszty rodzajowe, m. in.: wynajmu pomieszczeń i sprzętu, wynagrodzeń dla osób, których udział jest integralną częścią projektu, zakupu materiałów i usług, transportu, tworzenia stron internetowych, promocji i reklamy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w uchwale sejmiku województwa łódzkiego.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom