czwartek, 13 grudnia 2018



Do 10 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia artystyczne marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Stypendia przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, mieszkającym lub uczącym się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zamierzającym realizować przedsięwzięcia, który szczegóły ustala regulamin konkursu.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
  • literatura;
  • sztuki wizualne;
  • muzyka;
  • taniec;
  • teatr;
  • film;
  • opieka nad zabytkami;
  • twórczość ludowa.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.



Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom