piątek, 28 grudnia 2018


Do 1 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia im. Lane'a Kirklanda na stypendia do Polski w roku akademickim 2019/2020. Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. W konkursie mogą brać udział kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji i Ukrainy.  Miesięczna wysokość stypendium wynosi ok. 1 800 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów realizacja programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

W roku 2019/2020 konkurs skierowany jest do osób, które reprezentują następujące środowiska:
 • urzędnicy państwowi i samorządowi
 • prawnicy
 • przedsiębiorcy
 • kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • nauczyciele akademiccy
 • dziennikarze.
Zgłaszające się osoby muszą reprezentować następujące dziedziny:
 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna.
Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji i realizacji programu można znaleźć na stronie internetowej organizatora konkursu.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom