czwartek, 27 grudnia 2018


Od 7 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach XIII edycji konkursu na jednorazowe stypendia naukowe marszałka województw łódzkiego. Adresatami konkursu są studenci, którzy zamieszkują na stałe na terenie województwa łódzkiego lub siedziba ich uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Wysokość stypendium wynosi do 10 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendia mogą się ubiegać studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
 • ekonomia i finanse;
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 • nauki o bezpieczeństwie;
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • nauki o polityce i administracji;
 • nauki o zarządzaniu i jakości;
 • nauki prawne;
 • nauki socjologiczne;
 • pedagogika;
 • prawo kanoniczne;
 • psychologia;
 • astronomia;
 • informatyka;
 • matematyka;
 • nauki biologiczne;
 • nauki chemiczne;
 • nauki fizyczne;
 • nauki o Ziemi i środowisku;
 • architektura i urbanistyka;
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • inżynieria biomedyczna;
 • inżynieria chemiczna;
 • inżynieria lądowa i transport;
 • inżynieria materiałowa;
 • inżynieria mechaniczna;
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 • nauki farmaceutyczne;
 • nauki medyczne;
 • nauki o kulturze fizycznej;
 • nauki o zdrowiu;
 • archeologia;
 • filozofia;
 • historia;
 • językoznawstwo;
 • literaturoznawstwo;
 • nauki o kulturze i religii;
 • nauki o sztuce;
 • nauki teologiczne;
 • nauki leśne;
 • rolnictwo i ogrodnictwo;
 • technologia żywności i żywienia;
 • weterynaria;
 • zootechnika i rybactwo.
W regulaminie konkursu zaplanowano trzy stopnie jednorazowego stypendia naukowego:
 • jednorazowe stypendium naukowe pierwszego stopnia – do 10 000 zł;
 • jednorazowe stypendium naukowe drugiego stopnia – do 7 000 zł;
 • jednorazowe stypendium naukowe trzeciego stopnia – do 5 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatoraPrint Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom