środa, 19 grudnia 2018


Herb Bydgoszczy
Do 19 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia prezydenta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów oraz wybitnych młodych naukowców. Zgodnie z informacjami organizatorów w każdej kategorii przyznane zostaną po dwa stypendia.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.   

Zgodnie z zapisami uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości miesięcznej raty stypendium jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.   

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom