środa, 9 stycznia 2019


Herb Augustowa
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2018 r. w Augustowie.

Zgodnie z informacjami organizatorów nabór wniosków prowadzony jest w ramach stypendiów artystycznych oraz nagród za wybitne osiągnięcia artystyczne.

O stypendia artystyczne mogą starać się osoby, które wykazują się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny i szczególnie utalentowanym w oparciu o osiągnięte wyniki w jednej z dziedzin: 
  • sztuki plastyczne, 
  • teatr i sztuka estradowa, 
  • muzyka i śpiew, 
  • taniec, 
  • literatura, 
  • film, 
  • fotografia, 
  • organizacja 
  • przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Augustowa, upowszechnianie kultury, 
  • opieka nad zabytkami.


Jak informują organizatorzy
nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne będą przyznawane osobom lub podmiotom, które w szczególny sposób zasłużyły się w dziedzinie kultury. Nagrody przyznawane są za: całokształt działalności kulturalnej oraz za wybitne osiągnięcia o wysokim znaczeniu artystycznym w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom