wtorek, 8 stycznia 2019


Herb Gdyni
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 17. edycji konkursu Gdyński biznesplan. Konkurs adresowany jest do aktywnych studentów. Autor najlepszego pomysłu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 30 000 zł oraz nagrody rzeczowe.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą brać udział studenci wszystkich rodzajów studiów: stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Przy zgłoszeniach pod uwagę nie jest brany wiek wnioskodawcy oraz jego miejsce zamieszkania.

Nagroda główna w ramach konkursu składa się z:
 • nagroda finansowa w wysokości 30 000 złotych brutto na rozwój własnej firmy – nagroda fundowana przez PKO Bank Polski S.A.,
 • nagroda rzeczowa w postaci laptopa z drukarką - nagroda fundowana przez „RADMOR” S.A.,
 • nagroda rzeczowa w postaci czytnika Kindle - nagroda fundowana przez REFINITIV,
 • bezpłatny udział jednej osoby w podyplomowych studiach menedżerskich „Europejski Model
  Zarządzania” w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów - o ile osoba ta wyrazi chęć podjęcia takich studiów i spełni kryteria naboru (jeśli laureatem nagrody będzie zespół kliku osób to udział w podyplomowych studiach menedżerskich może zostać podzielony na kilka bloków tematycznych, bądź studia mogą być podjęte przez wybranego przez zespół jednego Uczestnika),
 • bezpłatny udział w coachingu „Angielski w biznesie z indywidualnym trenerem” – 25 godzin zajęć. Jeżeli laureatem będzie zespół (2 lub więcej osób), to zespół podejmie decyzję o tym, która z osób skorzysta  z nagrody - nagroda fundowana przez GERMANICUS LanguageBox,
 • bezpłatny udział w wybranych przez siebie studiach podyplomowych organizowanych w Wyższej Szkole Bankowej (oferta 70 kierunków) - jeżeli laureatem będzie zespół (dwie lub więcej osób), to z nagrody mogą skorzystać maksymalnie dwie osoby – zespół podejmie decyzję o tym, które z osób skorzystają z nagrody,
 • bon o wartości 1 000 złotych do Media Markt - nagroda fundowana przez Wyższą Szkołę Bankową,
 • poręczenie kredytu na realizację zwycięskiego biznesplanu (o ile uzyska pozytywną aprobatę banku) przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
 • zwolnienie od opłaty prowizyjnej pobieranej przy uruchomieniu pożyczki oraz nieodpłatna ocena i rekomendacja wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., ocena pożyczki zgodnie z procedurami Funduszu,
 • bezpłatne korzystanie ze stanowiska pracy w Strefie Startup Gdynia (coworking) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia przez 1 rok (z dostępem do bezprzewodowego internetu, sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych), pod warunkiem możliwości otrzymania przez laurata pomocy de minimis i rejestracji działalności w Gdyni oraz gwarancja bezpłatnego udziału w warsztatach i konsultacjach przez 1 rok lub biuro w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia (jeden lokal) wraz z ofertą wsparcia na preferencyjnych warunkach do 3 lat oraz częściowe zwolnienie z kosztów najmu przez 1 rok, pod warunkiem możliwości otrzymania przez laureata pomocy de minimis i zarejestrowania działalności w Gdyni pod adresem PPNT Gdynia,
 • hosting strony internetowej przez okres 2 lat i Program Systim do zarządzania firmą z licencją na 1 rok – nagroda fundowana przez Enadis Sp. z o.o.,
 • promocja nagrodzonych przedsięwzięć biznesowych w mediach w ramach ustalonych przez Organizatora,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa ochrony danych osobowych w wymiarze 25 h do wykorzystania przez laureata w okresie 1 roku od daty ogłoszenia zwycięzców - nagroda fundowana przez NOVATORIUS Mateusz Woźniak Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom