czwartek, 10 stycznia 2019


JPND - logo
Do 12 marca 2019 r. trwaa nabór wniosków w ramach programu JPND. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurozwyrodnieniowych. Planowany budżet konkursu wynosi ok. 30 mln euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Nauki tematyka konkursu będzie dotyczyła następujących chorób neurozwyrodnieniowych:
 • chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 • chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • chorobę Huntingtona,
 • ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 • rdzeniowy zanik mięśni.
Jak informuje Narodowe Centrum Nauki do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.


Kraje uczestniczące w konkursie:
 • Australia, 
 • Belgia, 
 • Czechy, 
 • Dania, 
 • Finlandia, 
 • Francja, 
 • Hiszpania, 
 • Holandia, 
 • Irlandia, 
 • Izrael, 
 • Kanada, 
 • Luksemburg, 
 • Łotwa, 
 • Niemcy (udział zostanie potwierdzony), 
 • Norwegia, 
 • Polska, 
 • Portugalia, 
 • Rumunia, 
 • Słowenia, 
 • Szwecja, 
 • Turcja,  
 • Węgry, 
 • Wielka Brytania, 
 • Włochy.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN oraz na stronie internetowej JPND.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom