poniedziałek, 14 stycznia 2019


fot. Vinicius Amano / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach dorocznych nagród Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego dla najlepszej pracy inżynierskiej, magisterskiej i doktorskiej w dziedzinie ochrony przed korozją. 

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszane do konkursu prace muszą dotyczyć tematyki ochrony przed korozją, w tym:
  • materiałów odpornych na korozję, 
  • powłok ochronnych, 
  • ochrony elektrochemicznej i inhibitorowej,
  • badań korozyjnych, 
  • związanych zagadnień projektowych, legislacyjnych, organizacyjnych, 
  • ochrony środowiska i podobnych.


Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w polskich uczelniach i placówkach naukowo-badawczych w latach 2017 i 2018.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie tytułowe we wpisie: fot. Vinicius Amano / unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom