wtorek, 8 stycznia 2019


Teatr Opole - logo
Do 21 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs na Projekt Teatralny w ramach programu Modelatornia. Konkurs adresowany jest do czynnych reżyserów teatralnych oraz studentów ostatnich lat reżyserii. Wyłonionemu w ramach konkursu Projektowi Teatralnemu, Teatr im. Kochanowskiego udostępnia salę Modelatornia wraz z obsługą, zaplecze administracyjne i socjalne oraz budżet w wysokości nie mniejszej niż 60 000 złotych (wliczając honoraria).

Zgodnie z informacjami organizatorów przedmiotem konkursu jest:
stworzenie „Projektu Teatralnego” rozumianego jako propozycja obejmująca wszystkie odmiany współczesnej sztuki scenicznej. Na Konkurs zgłaszane być mogą zarówno projekty przedstawień, jak i prac o charakterze eksperymentalnym i laboratoryjnym, przy czym w przypadku tych drugich, projekt uwzględniać powinien publiczne pokazy efektów pracy w postaci warsztatów, pokazów pracy w toku, prób otwartych itp. W obu przypadkach ważnym kryterium oceny będzie dbałość o przebieg wspólnego procesu pracy artystycznej.
Do konkursu przyjmowane są Projekty Teatralne prezentowane w formie eksplikacji tekstowej, ewentualnie wzbogaconej o ikonografię, materiały wideo, audio itp. Oprócz opisu propozycji artystycznej każdy projekt powinien zawierać informację na temat zgłaszającego go reżysera i jego dotychczasowego dorobku, dane kontaktowe, wstępny harmonogram obejmujący czas trwania i okres
realizacji projektu, jego orientacyjny kosztorys i wstępną propozycję udziału pracowników Teatru im. Jana Kochanowskiego.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom