wtorek, 29 stycznia 2019Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia naukowe w projekcie "Terror niemiecki w północnych powiatach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944", którego organizatorem jest Instytut Pileckiego. Przedmiotem konkursu jest pięć stypendiów naukowych w wysokości 3 000–3 500 zł miesięcznie przyznawanych na okres od kwietnia 2019 do września 2020 r. (planowany początek projektu: 1 kwietnia 2019 r.).

Zgodnie z informacjami organizatorów:
  • Stypendium przyznawane jest w wysokości 3 000 zł netto miesięcznie osobom z tytułem magistra lub będącym w trakcie odbywania studiów doktoranckich oraz 3 500 zł netto miesięcznie osobom ze stopniem naukowym doktora.
  • Stypendium przyznawane jest na okres 18 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach).
  • Okres realizacji projektu: od kwietnia 2019 do września 2020 r.
  • Liczba stypendiów naukowych: 
  • Stypendysta będzie miał zapewnione miejsce pracy w Instytucie.


Do zadań stypendystów będzie należało:
  • Przeprowadzenie kwerendy w archiwach polskich we współpracy z Archiwum Instytutu.
  • Analiza zgromadzonego materiału źródłowego.
  • Przygotowanie artykułu naukowego na uzgodniony z Instytutem temat w ramach planowanej publikacji monograficznej.
  • Przygotowywanie wewnętrznych raportów z badań i prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
  • Uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego oraz w życiu naukowym Instytutu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Pileckiego.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom