środa, 9 stycznia 2019


fot. Kayla Duhon / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacja. 

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • prace inżynierskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek;
  • prace magisterskie - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek;
  • rozprawy doktorskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek;
  • rozprawy habilitacyjne - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki oraz dyplomu honorowego;
  • krajowe publikacje - maksymalnie 1 nagroda w formie dyplomu honorowego;
  • innowacyjne rozwiązania - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia w formie dyplomów honorowych.


Do konkursu można zgłaszać:
  • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Zdjęcie tytułowe we wpisie: fot. Kayla Duhon / unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom