piątek, 25 stycznia 2019


Logo województwa małopolskiego
Do 1 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego dla studentów z województwa małopolskiego. Konkurs adresowany jest do studentów, których miejsce zamieszkania znajduje się w województwie małopolskim. 

Jak informują organizatorzy przez studenta należy przez rozumieć osobę do 26. roku życia, kształcącą się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię wyższą (publiczną lub niepubliczną).

Stypendia przyznawane są:
  • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
  • za szczególne osiągnięcia sportowe,
  • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
  • za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
  • na naukę nowożytnego języka obcego,
  • stażowe,
  • na naukę języka polskiego (dla studentów, legitymujący się obywatelstwem innych państw).


Jak informują organizatorzy:
Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom