środa, 30 stycznia 2019


Młodzi na start - konkurs dla designerów
Do 16 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 8. edycji konkursu dla młodych designerów Młodzi na start. Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące tematu "Mój design. Zaprojektuj dowolną formę użytkową". Laureat głównej nagrody otrzyma 20 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszana do konkursu praca powinna:
  • dotyczyć zadanego tematu,
  • być wykonana w skali 1:1, z zachowaniem należytej staranności,
  • spełniać podstawowe warunki techniczne, w tym bezpieczeństwa prawidłowego montażu i użytkowania,
  • powstać w ciągu ostatnich trzech lat (praca nie może wcześniej brać udziału w innych konkursach).

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób - pod warunkiem, że działają na rynku nie dłużej niż 5 lat.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom