czwartek, 24 stycznia 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 23 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu w ramach programu im. Ulama, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. W ramach konkursu zagraniczni naukowcy mogą pozyskać środki na pobyty badawcze w Polsce.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski w konkursie może składać indywidualny naukowiec, który:
  • uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
  • nie posiada polskiego obywatelstwa,
  • co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.
W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na przyjazdy naukowe, których celem jest:
  • odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,
  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.


Jak informuje NAWA:
pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatoraPrint Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom