piątek, 4 stycznia 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do Programu Lektorzy. Celem programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego w roku akademickim 2019/2020.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać  się obywatele polscy, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:
 • posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii,   
 • mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,   
 • mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 200 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,  
 • znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,  
 • stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie 
lub  
 • posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii, 
 • mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,   
 • pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok),  
 • znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania, 
 • stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie lub  
 • posiadają tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i społecznych,   
 • mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,   
 • mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,  
 • pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok),  
 • znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,  
 • stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa Programu Lektorzy

Do 15 stycznia 2019 r. trwa także nabór wniosków o przedłużenie dla laureatów poprzedniej edycji konkursu Lektorzy. O przedłużenie mogą ubiegać się tylko lektorzy skierowani przez NAWA w roku akademickim 2018/2019 do zagranicznych ośrodków akademickich, chcący pozostać w tym samym ośrodku akademickim na kolejny rok


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom