poniedziałek, 7 stycznia 2019


Herb Łodzi
Do 21 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu prezydenta miasta Łódź na stypendia artystyczne dla młodych twórców. W ramach konkursu przyznanych zostanie 12 stypendiów artystycznych po 10 000 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do artystów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. O stypendium mogą ubiegać się osoby, prowadzące działalność w następujących dziedzinach:
 • sztuki wizualne, 
 • film, 
 • teatr, 
 • muzyka, 
 • taniec, 
 • literatura 
 • oraz upowszechnianie kultury w tym: 
  • animacja kultury, 
  • organizacja wydarzeń kulturalnych, 
  • edukacja kulturalna i artystyczna, 
  • badania nad kulturą.Jak informują organizatorzy stypendium nie może być przyznane na:
 • realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych w tym rozpraw doktorskich i habilitacyjnych;
 • zakup środków trwałych;
 • dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych kandydata.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom