czwartek, 17 stycznia 2019


Logo Narodowego Centrum Nauki
Rada Narodowego Centrum Nauki postanowiła o 60 mln zł podnieść pulę środków, która trafi do naukowców, którzy złożyli wnioski w ramach konkursów Opus 16 oraz Sonata 14.  Bez zmian pozostał natomiast budżet konkursu Preludium 16. Łącznie na projekty złożone w terminie od 14 września 2018 r. r. do 17 grudnia 2018 r., NCN przeznaczy 540 mln zł.

Podczas styczniowego posiedzenia Rady NCN ustalone zostało, że budżet konkursu Opus 16 zostanie podwyższony z zaplanowanych 350 mln zł do 380 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na projekty w poszczególnych panelach dziedzin naukowych w następujący sposób:
  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS) - 57 mln zł;
  • nauki ścisłe i techniczne (ST) - 148,2 mln zł;
  • nauki o życiu (NZ) - 174,8 mln zł.
Zwiększony został także budżet konkursu Sonata 14. Początkową kwotę zaplanowanego finansowania podniesiono z 90 mln zł do 120 mln zł. Środki zostaną rozdzielone w następując sposób pomiędzy projekty badawcze z poszczególnych paneli:
  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS) - 19,2 mln zł;
  • nauki ścisłe i techniczne (ST) - 50,4 mln zł;
  • nauki o życiu (NZ) - 50,4 mln zł.Budżet konkursu Preludium 16 pozostał bez zmian. Zgodnie z informacjami NCN środki zostaną w ramach tego konkursu zostaną podzielone w następujący sposób:
  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS) - 10 mln zł;
  • nauki ścisłe i techniczne (ST) - 13,6 mln zł;
  • nauki o życiu (NZ) - 16,4 mln zł.
Szczegółowy podział środków finansowych w ramach poszczególnych paneli NCN w konkursach Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14 został ustalony uchwałą Rady NCN nr 1/2019.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom