poniedziałek, 7 stycznia 2019


Fundacja Anwil dla Włocławka - logo
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu stypendialnego Anwil dla Włocławka. Konkurs adresowany jest do studentów trzeciego roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni publicznych, którzy są mieszkańcami miasta Włocławka albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek. 

Zgodnie z informacjami organizatorów o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich Uczelni na kierunkach chemia, technologia  chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, systemy sterowania, którzy spełniają następujące warunki:
  • są mieszkańcami miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie lub gminy wiejskiej Włocławek, 
  • uzyskali średnią ocen za ostatnie dwa semestry 4,0 lub wyższą,
  • zobowiązują się do odbycia praktyk lub stażu w ANWIL S.A (Fundator Fundacji),
  • legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie chemii, technologii chemicznej, analityki chemicznej, mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektryki, elektroautomatyki, energetyki, inżynierii produkcji, systemów sterowania oraz angażują się w realizację projektów w tych dziedzinach lub są autorem bądź współautorem opracowań naukowych, badań lub posiadają udokumentowane praktyki, staże studenckie, wymiany międzynarodowe, przynależność do kół studenckich,
  • angażują się w działania społeczne (organizacje studenckie, fundacje, kursy, warsztaty),
  • nie ukończyli 26. roku życia.
Wysokość stypendium wynosi 700 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane przez 9 miesięcy.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom