środa, 9 stycznia 2019


http://www.granty-na-badania.com/2017/11/staze-naukowe-dla-humanistow-w.html
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na krótkoterminowe staże naukowe na rok akademicki 2019/2020 na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim. Oferta skierowana jest do młodych naukowców - studenci studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających - zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej.

W ramach przyznanego stypendium możliwe jest zrealizowanie stażu naukowego trwającego 12 lub 24 tygodnie. Wizyta może odbyć się w terminach od połowy września 2019 r. do połowy maja 2020 r. 

W ramach stypendium pokrywane są koszty utrzymania i opłaty uniwersyteckie, ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość stypendium uzależniona jest od długości pobytu.

Przy ocenie złożonych wniosków pod uwagę brane będą przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na University of Toronto oraz ich kompatybilność z działalnością Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na University of Toronto.


Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
  • list motywacyjny (ok. 500 słów) zawierający informację o zainteresowaniach naukowych kandydatki / kandydata, a także o pomysłach na wdrożenie rezultatów jej / jego badań do Polskiego Programu. Organizatorzy proszą też o umieszczenie pomysłów na warsztaty kulturowe dla studentów Programu;
  • CV naukowe;
  • opis projektu (research proposal), który kandydat/ka chciał(a)by zrealizować na Uniwersytecie Torontońskim;
  • dwa listy polecające napisane przez promotora i innego pracownika naukowego.
Aplikacja musi być przesłana w wersji elektronicznej na adres: polish.program@utoronto.caPrint Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom