poniedziałek, 28 stycznia 2019


Herb miasta Szczecin
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na zrealizowanie spójnego,  oryginalnego, autorskiego projektu. Projekt musi zostać zrealizowany do końca 2019 r. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 12 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów wsparcie może być przyznane w następujących dziedzinach:
  • literatura, 
  • muzyka, 
  • film, 
  • taniec, 
  • teatr, 
  • sztuki wizualne,
  • upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).
Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin. 


Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół artystycznych.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom