czwartek, 17 stycznia 2019


Logo konkursu na stypendium profesora Bohdana Lisowskiego
Do 26 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach IX edycji konkursu na stypendium im. prof. Bohdana Lisowskiego. Konkurs adresowany jest do szczególnie uzdolnionych studentów Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali licencjat oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Stypendium ma formę pieniężną, wypłacaną w jednakowej kwocie przez 9 miesięcy i obejmuje okres marzec – czerwiec 2019 oraz październik 2019 – luty 2020. Ponadto wybrani studenci otrzymają możliwość praktykowania zawodu architekta poprzez odbycie 3-miesięcznej, płatnej praktyki zawodowej w biurze architektonicznym. 
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 800 zł brutto.Jak informują organizatorzy:
Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępy jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na Stypendium im. prof. Bohdana Lisowskiego

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom